Tag Archives: energi

Biohacka dina Testosteron nivåer med Tong Kat Ali

En stor del av min biohacking resa har handlat om att först öka mina testosteron nivåer från flera år av ett onyttigt leverne . För att sedan optimera och bibehålla bra nivåer . En del av detta har ju handlat om rutiner, vanor , kost och träning . Men redan tidigt så insåg jag att det finns mycket att göra med både mineraler , vitaminer , tillskott och framförallt örter. En av mina favorit tillskott har ju de senaste åren blivit otroligt populär. Främst genom att Andrew Huberman pratade om detta på Joe Rogan. Vi pratar om Tong Kat Ali. Detta är en av mina absoluta favorit tillskott och jag har tagit den till och från sen 2013.

Så vad är nu detta för ört “Tongkat Ali” eller “Longjack” är båda namn som hänvisar till en växt med det vetenskapliga namnet Eurycoma longifolia. Den är också känd under andra namn som malaysisk ginseng eller Pasak bumi.

Historien om Tongkat Ali (Eurycoma longifolia) sträcker sig långt tillbaka i tiden och har sina rötter i traditionell asiatisk medicin. Den har använts i århundraden av folk i länder som Malaysia, Indonesien, Thailand och Vietnam för sina medicinska egenskaper och som ett afrodisiakum.

Tongkat Ali har traditionellt använts för att behandla en mängd olika åkommor och för att förbättra hälsa och välbefinnande. Bland de traditionella användningarna inkluderar ökad sexuell lust och prestationsförmåga, behandling av olika sexuella problem som erektil dysfunktion och minskad fertilitet, förbättring av energinivåer, lindring av feber och magproblem, samt främjande av muskeltillväxt och styrka.

Det verksamma ämnet i Tongkat Ali är föreningen eurykomalongifolin, även känd som eurykomalongoider. Dessa föreningar tros vara ansvariga för många av de potentiella hälsofördelarna associerade med växten, inklusive dess förmåga att öka testosteronnivåerna, förbättra sexuell hälsa och minska oxidativ stress.

Vad säger vetenskapen? hur höjjer den dina hormonnivåer ?


Tongkat Ali innehåller ämnen såsom eurycomanon, en grupp av quassinoider och alkaloider som fungerar genom att aktivera hormoninducerande åtgärder i vår kropp.

Tongkat Ali aktiverar luteiniserande hormoner (LH) som stimulerar Leydig-cellerna i testiklarna att producera testosteron. Hos kvinnor utlöser luteiniserande hormoner (LH) skapandet av steroidhormoner från äggstockarna och hjälper till med menstruationscykeln och ägglossningen.

Tongkat Ali minskar nivåerna av sex hormon bindande globulin (SHBG) : Ett högt SHBG betyder att en lägre mängd testosteron finns tillgängligt för att användas . SHBG ökar när testosteronnivåerna är låga. Endast 1-2% av fritt “användbart” testosteron frigörs i din kropp från effekterna av Tongkat Ali. SHBG binder testosteron och att genom att sänka SBHG så ökas mängden fritt och biotillgängligt testosteron i din kropp.

Samtidigt minskar Tongkat Ali kortisol, stresshormonet som sänker testosteronet i våra kroppar. Verkningsmekanismen ökar samtidigt produktionen av “fritt testosteron” i vår kropp.

Därför ger ökat fritt testosteron från Tongkat Ali mer energi, förbättrat humör, förbättrad sexuell lust, ökad spermamobilitet, starkare muskeltillväxt, minskad kroppsfett, ökat immunsystem och minskad stress.

Det finns även studier spm visar att Tongkat ali kan verka som en svag SERM (Selective estrogen modulator). Med detta menas det att den kan hjälpa till att minska aromatiseringen av testosteron till östrogen.Det är lite oklart hur detta funkar men det verkar som att Tong kat ali kan hjälpa till med att hålla nere östrogennivåerna hos män

Vad är min upplevelse av Tongkat ali?

Jag har som sagt tagit detta tillskott i 10år och tycker verkligen att det säger allt. Det jag upplever är följande.

Lägre stressnivåer

Mer energi

Högre sexlust

En generell känsla av välmående

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3669033/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21671978/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36013514/

Biohacka din hälsa med Metylen blå

Vad är Metylenblått?

Molekylär Formel: C16H18CIN3S.3H2O

Utseende och Struktur: Metylenblått, även känt som metyltioniniumklorid, är en förening bestående av mycket mörkgröna-blåa kristaller eller pulver, vanligtvis med en bronsglans.

Metylenblått löser sig lätt i vatten eller alkohol.

Användningshistoria: Metylenblått formulerades för första gången 1876 av Heinrich Caro och har sedan dess kallats den första helt syntetiska läkemedlet som används inom medicinen.

Under slutet av 1800-talet användes metylenblått för första gången för att behandla malaria. Forskare trodde vid denna tidpunkt att både läkemedel och färger fungerade genom att selektivt färga patogener och på något sätt skada dem.

Under andra världskriget användes metylenblått som ett antimalariamedel men föll snart ur bruk eftersom soldater klagade på att det färgade deras urin blått.

Metylenblått användes senare för att kontrollera om psykiatriska patienter följde sina läkemedelsregimer, och kliniska effekter observerades snart, vilket ökade intresset för läkemedlets antidepressiva och andra psykotropa egenskaper.

Klinisk Potential av Metylenblått:

 1. Förebygger och Omvänder Åldrande:
  • En studie från 2017 visade att metylenblått är en kraftfull antioxidant för bindvävsceller, som hud, oavsett patienttyp, och ökade produktionen av kollagen och elastin, viktiga proteiner för hudens hälsa.
 2. Inaktiverar COVID-19:
  • Tillsammans med ljus minskade metylenblått effektivt infektionsförmågan hos SARS-CoV i blodprover.
  • Behandlingen BX1, baserad på metylenblått, utrotade COVID-19 i blodprover inom bara 2 minuter.
 3. Antidepressiv Effekt:
  • Metylenblått fungerar som en monoaminoxidasinhibitor (MAOI), vilket kan hjälpa till att balansera neurotransmittorer och behandla depression.Men kan dock vara toxiskt för dem som undergår behandling med SSRI
 4. Behandlar Malaria:
  • Metylenblått identifierades först som en möjlig behandling för malaria 1891 och var ett av de första syntetiska antimalariamedlen som användes.
 5. Minskad Cancer Tillväxt:
  • Studier visar att metylenblått orsakar apoptos (cellavdöd) av cancerceller genom att generera cellulär oxidativ stress.
 6. Behandlar Neurologiska Sjukdomar:
  • Forskning indikerar att metylenblått kan minska bildningen av amyloidplack och neurofibrillära trådar i Alzheimer’s sjukdom.
 7. Förbättrar Hjärnhälsan:
  • Studier har visat att metylenblått kan öka migreringskapaciteten hos vuxna neurala stamceller, vilket kan underlätta hjärnans omkoppling.
 8. Behandlar Septisk Chock:
  • Metylenblått har visat sig effektivt för att förbättra arteriellt tryck och hjärtfunktion vid septisk chock.
 9. Behandlar Metemoglobinemi:
  • Metylenblått fungerar som en reduktionsmedel för oxidationsmedel hemoglobin och behandlar därigenom metemoglobinemi.
 10. Effektivt Mot Förgiftning:
  • Metylenblått har använts historiskt för att behandla cyanidförgiftning.
 11. Förbättrar Fotodynamisk Terapi:
  • Kombinationen av metylenblått och ljusbehandling är effektiv för att kontrollera sjukdomar som oral lichen planus och leishmaniasis.


Mitokondriella mekanismer

Vid låga doser har metylenblått (MB) visats skydda hjärnan från sjukdom genom att agera som en elektrondonator till komplex I-IV av mitokondrierna, vilket ökar produktionen av adenosintrifosfat (ATP). ATP är livets valuta och den energi som driver människor. Om vår produktion av ATP minskar, minskar vår fysiska och mentala prestationsförmåga. Även friska individer kan dra nytta av en ökad av ATP-produktion .

Mer specifikt kan MB donera elektroner till koenzym Q och eventuellt till cytochrom C, vilket ökar aktiviteten hos cytochromoxidaset (komplex IV) och syreförbrukningen.

MB kan också stimulera glukosmetabolism under syrefria förhållanden och öka mängden NAD+ som produceras av mitokondrier .

Vid låga doser fungerar MB också som en antioxidant i mitokondrier. MB interagerar med syre för att bilda vatten, vilket skulle minska fria radikaler som produceras under processen för oxidativ fosforylering. MB kan också fånga upp läckande elektroner som produceras av mitokondriehämmare och bevara metabolisk hastighet genom att kringgå blockeringar av elektronflödet, vilket förbättrar mitokondrieandning .

Dock kan MB vid höga koncentrationer främja oxidativ stress. Därför förväntas låga doser eller koncentrationer av MB i allmänhet vara mer effektiva än stora doser för att underlätta fysiologiska effekter inom mitokondrier. Faktum är att vid höga lokala koncentrationer kan MB potentiellt “stjäla” elektroner från komplexen i elektrontransportkedjan, störa redoxbalansen och agera som en prooxidant. Detta tros bero på att överskott av elektroner mättar elektrontransportkedjan och producerar reaktiva syreradikaler (ROS) .

I en råttemodell av cerebral ischemi kunde MB påskynda borttagningen av skadade mitokondrier från en cell innan celldöden (mitofagi).

MB kan också minska de mitokondriella skadliga effekterna av amyloid beta i djurmodeller .

Dosering och Administration av Metylenblått: Metylenblått kan administreras på olika sätt: långsam intravenös injektion, intravenösa infusioner, oralt eller topikalt.

Säkerhet: Metylenblått är säkert vid terapeutiska doser (<2 mg/kg), men höga doser kan leda till toxicitet med potentiella biverkningar. Var försiktig vid användning av höga doser, och övervakning av professionell vårdpersonal är viktigt för att undvika allvarliga komplikationer.

https://www.nature.com/articles/s41598-017-02419-3

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17721552/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19433072/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19180895/

How managing your deuterium levels can optimize performance and longevity.

So many of you are probably asking yourself, what the hell is deuterium? Deuterium is an isotope of hydrogen. This form of hydrogen is containing one neutron and one proton. Compared to a normal hydrogen atom which only contains one proton, and this makes deuterium heavier. Deuterium is used in some nuclear applications as a moderator in heavy water reactors. In the process of making heavy water you also get deuterium depleted water (DDW) as a by-product.

Deuterium and energy production in the body

Most of the research on deuterium and the effects on the body originates from eastern Europe and the former Soviet Union. This research began as a search for the reason for why some regions in Siberia had a higher number of centenarians. Their investigations led to examine the water the people were drinking. The glacial melt water showed to have 15-20% lower amounts of deuterium compared to “normal water “. In 1966 the Russian scientist published  Biological Role of Heavy Water in Living Organisms and in the book they discussed the potential benefits of DDW. Their research showed that mice fed water with higher concentrations of deuterium got smaller offspring and lost their reproductive capacity. In another experiment mice that was fed glacial melt water had the adverse effect. This resulted in faster growth and higher sexual function compared to the high deuterium group.

During this time, it was also found that our mitochondria has nanomotors than spins about 9000 rpm(faster than many sports cars). The mitochondria are responsible for all of our energy production. The energy produced in the body is called ATP (Adenosine triphosphate) and this nanomotor has a crucial role in the generation of ATP. This motor is not really a motor but rather an enzyme acting as a motor called ATP-synthase.

This “nano motors “shuffles hydrogen ions through the proton channel and this generates ATP se fig 1.

Figure 1 Mitochondrial nano motor ATP -synthase

It is also here in this nano motor that deuterium becomes a problem. In a simple way we could say that deuterium due to its heaviness get stuck in the nano motor and eventually can destroy them. This inhibition of the nano motors function could lead to less energy being produced and mitochondrial dysfunction. Mitochondrial dysfunction has been linked to over 100 different diseases.

For me it’s quite obvious that lower energy production in the body leads to less energy for all processes and this could lead to problems like fatigue and eventually disease.   

How to optimize your lifestyle to lower deuterium.

    Luckily there are multiple of hacks and lifestyle changes that you can apply to lower your deuterium levels. The body does by itself detoxify deuterium and it also makes its own DDW in the cells so called “metabolic water”. There are also different deuterium levels in foods so by eating low deuterium foods you can manage your levels quite good. Generally, we could say that all forms of mitochondrial improvement will mitigate the problems derived from high deuterium levels.

 • Drinking deuterium depleted water. This water is one of the fastest ways to aid the body in getting rid of excess deuterium. This water is quite expensive because of the high cost of production. The good part is that you only need to drink it 1-3 months per year. I use Preventa which is a Hungarian company that has a food grade DDW facility. I get mine from this shop
 • Make your own metabolic water by fasting or dry fasting. Fasting or dry fasting will break down fats in the body. In the process of breaking down fats you also free stored water from your fat cells. This metabolic water is naturally low in deuterium.
 • Do a ketogenic or a carnivore diet. Ketogenic or carnivore diets are low in carbohydrates. Deuterium are usually stored in the sugary parts of the food. By eliminating carbohydrates, you will get less deuterium in to the system. Also, by eating high fat foods you also teach your body to become efficient in oxidizing fats which will help to ramp up the production of metabolic water.
 • Get out in the sun or use red light therapy. We know that red light or infra-red light can help with ATP production. Also, red light can change the viscosity of the water in the cells and by this making the energy production less friction less. Get our red-light panel here.
 • Avoid GMO foods and meat that has been fed grains. GMO foods are modified to grow faster and usually contains higher amounts of deuterium.
 • Drink hydrogen water the hydrogen gas will push out the deuterium
 • Use oxygen or ozone therapies to oxygenate the body. Oxygen binds deuterium and can help with lowering your total deuterium load
 • Cold therapy can improve mitochondrial function and increase your fat burning or conversion of white fat into brown fat.
 • Sleep well, the body detoxifies deuterium during sleep

Sources and links for further reading:

 1. https://issuu.com/sciencetosage/docs/history_of_deuterium_by_victor_best
 2. https://evolutionnews.org/2013/05/atp_synthase_an_1/
 3. https://www.ddcenters.com/resources-papers/
 4. https://www.nature.com/articles/150021a0
 5. http://www.romj.org/2014-0201
 6. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987715004399

 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4701522/

Like our work ? Please support us and help us fund our experiments our subscribe to our monthly news letter
https://www.patreon.com/user?u=23868885

BHC loves Pine pollen !

Image result for pine pollen history

Pine pollen is an amazing herb which has been used in Chinese medicine for around 1500 years. The pollen from pine holds a lot of nutrients and could be consider a natural multivitamin. But right now, pine pollen is most famous for its testosterone boosting benefits. When taken in powder form you get a lot of the vitamin and antioxidants but to really get the benefits from the Phyto -androgens you need an alcohol extract. This is because of that the androgens have low water solubility and that they must bypass the digestion system. With an alcohol extract taken directly under the tongue you will get instant absorption into the bloodstream via the many thin capillaries and blood vessels there. To get maximum benefits from pine pollen I use both powder and tincture. This gives me a both a vitamin and a hormonal boost.By taking pine pollen you get many nutritious compounds such as :

 • Natural testosterone booster contains Androstenedione, Dehydroepiandrosterone (DHEA) and Testosterone
 • 18 amino acids and 15 vitamins and 30 minerals
 • Superoxide Dismutase (SOD), MSM, Alpha-Linolenic Acid,Reservatrol
 • Contains Glutathione transferase

Do we need to increase our testosterone?

I would say yes. The way we are living today has not been nice on male and female testosterone levels and all over the world we see a rapid decline. This has to do with all artificial chemicals that we are exposed to through food, healthcare products, plastics, detergents and mold toxins (I recommend reding the book estrogeneration). This estrogen mimicking compounds destroy our performance make us fat , kills our libido and decrease fertility.

When we think about testosterone, we generally think of men, but women also need testosterone to function and the problem of estrogen dominance in females is quite common.

Because of this problem we at BHC will be focusing a lot on how to optimize hormones in a safe and legal way.

 We make a spagyric tincture to be able to bypass digestion and to give a better absorption of the Phyto-androgens. The spagyric extraction also brings the minerals back to the extract and increase bio-availability.

Our extract will balance the testosterone to estrogen ratio which could lead to benefits such as:

Support Lean Muscle Growth

Increase Sex-Drive, Libido, and Performance

Boost Overall Vitality

Boost Testosterone and Optimize Hormones Naturally

Boost the Immune System

Recover Quicker from Intense Exercise

The spagyric tincture is really something special and is extracted during vacuum to lower the boiling point and in that way protect as many of the precious and nutrious compounds in the tincture.

Studies on Pine pollen:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3345248/
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0033-1352118
https://www.rawforestfoods.com/research-on-therapeutic-effect-of-pine-pollen-on-bph/
https://www.rawforestfoods.com/research-into-the-oxidation-resistance-of-pine-pollen/
https://www.rawforestfoods.com/anti-fatigue-function-of-pine-pollen/
https://www.rawforestfoods.com/research-into-the-anti-aging-effects-of-pine-pollen/