Biohacka dina Testosteron nivåer med Tong Kat Ali

En stor del av min biohacking resa har handlat om att först öka mina testosteron nivåer från flera år av ett onyttigt leverne . För att sedan optimera och bibehålla bra nivåer . En del av detta har ju handlat om rutiner, vanor , kost och träning . Men redan tidigt så insåg jag att det finns mycket att göra med både mineraler , vitaminer , tillskott och framförallt örter. En av mina favorit tillskott har ju de senaste åren blivit otroligt populär. Främst genom att Andrew Huberman pratade om detta på Joe Rogan. Vi pratar om Tong Kat Ali. Detta är en av mina absoluta favorit tillskott och jag har tagit den till och från sen 2013.

Så vad är nu detta för ört “Tongkat Ali” eller “Longjack” är båda namn som hänvisar till en växt med det vetenskapliga namnet Eurycoma longifolia. Den är också känd under andra namn som malaysisk ginseng eller Pasak bumi.

Historien om Tongkat Ali (Eurycoma longifolia) sträcker sig långt tillbaka i tiden och har sina rötter i traditionell asiatisk medicin. Den har använts i århundraden av folk i länder som Malaysia, Indonesien, Thailand och Vietnam för sina medicinska egenskaper och som ett afrodisiakum.

Tongkat Ali har traditionellt använts för att behandla en mängd olika åkommor och för att förbättra hälsa och välbefinnande. Bland de traditionella användningarna inkluderar ökad sexuell lust och prestationsförmåga, behandling av olika sexuella problem som erektil dysfunktion och minskad fertilitet, förbättring av energinivåer, lindring av feber och magproblem, samt främjande av muskeltillväxt och styrka.

Det verksamma ämnet i Tongkat Ali är föreningen eurykomalongifolin, även känd som eurykomalongoider. Dessa föreningar tros vara ansvariga för många av de potentiella hälsofördelarna associerade med växten, inklusive dess förmåga att öka testosteronnivåerna, förbättra sexuell hälsa och minska oxidativ stress.

Vad säger vetenskapen? hur höjjer den dina hormonnivåer ?


Tongkat Ali innehåller ämnen såsom eurycomanon, en grupp av quassinoider och alkaloider som fungerar genom att aktivera hormoninducerande åtgärder i vår kropp.

Tongkat Ali aktiverar luteiniserande hormoner (LH) som stimulerar Leydig-cellerna i testiklarna att producera testosteron. Hos kvinnor utlöser luteiniserande hormoner (LH) skapandet av steroidhormoner från äggstockarna och hjälper till med menstruationscykeln och ägglossningen.

Tongkat Ali minskar nivåerna av sex hormon bindande globulin (SHBG) : Ett högt SHBG betyder att en lägre mängd testosteron finns tillgängligt för att användas . SHBG ökar när testosteronnivåerna är låga. Endast 1-2% av fritt “användbart” testosteron frigörs i din kropp från effekterna av Tongkat Ali. SHBG binder testosteron och att genom att sänka SBHG så ökas mängden fritt och biotillgängligt testosteron i din kropp.

Samtidigt minskar Tongkat Ali kortisol, stresshormonet som sänker testosteronet i våra kroppar. Verkningsmekanismen ökar samtidigt produktionen av “fritt testosteron” i vår kropp.

Därför ger ökat fritt testosteron från Tongkat Ali mer energi, förbättrat humör, förbättrad sexuell lust, ökad spermamobilitet, starkare muskeltillväxt, minskad kroppsfett, ökat immunsystem och minskad stress.

Det finns även studier spm visar att Tongkat ali kan verka som en svag SERM (Selective estrogen modulator). Med detta menas det att den kan hjälpa till att minska aromatiseringen av testosteron till östrogen.Det är lite oklart hur detta funkar men det verkar som att Tong kat ali kan hjälpa till med att hålla nere östrogennivåerna hos män

Vad är min upplevelse av Tongkat ali?

Jag har som sagt tagit detta tillskott i 10år och tycker verkligen att det säger allt. Det jag upplever är följande.

Lägre stressnivåer

Mer energi

Högre sexlust

En generell känsla av välmående

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3669033/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21671978/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36013514/

Biohacka din hälsa med Metylen blå

Vad är Metylenblått?

Molekylär Formel: C16H18CIN3S.3H2O

Utseende och Struktur: Metylenblått, även känt som metyltioniniumklorid, är en förening bestående av mycket mörkgröna-blåa kristaller eller pulver, vanligtvis med en bronsglans.

Metylenblått löser sig lätt i vatten eller alkohol.

Användningshistoria: Metylenblått formulerades för första gången 1876 av Heinrich Caro och har sedan dess kallats den första helt syntetiska läkemedlet som används inom medicinen.

Under slutet av 1800-talet användes metylenblått för första gången för att behandla malaria. Forskare trodde vid denna tidpunkt att både läkemedel och färger fungerade genom att selektivt färga patogener och på något sätt skada dem.

Under andra världskriget användes metylenblått som ett antimalariamedel men föll snart ur bruk eftersom soldater klagade på att det färgade deras urin blått.

Metylenblått användes senare för att kontrollera om psykiatriska patienter följde sina läkemedelsregimer, och kliniska effekter observerades snart, vilket ökade intresset för läkemedlets antidepressiva och andra psykotropa egenskaper.

Klinisk Potential av Metylenblått:

 1. Förebygger och Omvänder Åldrande:
  • En studie från 2017 visade att metylenblått är en kraftfull antioxidant för bindvävsceller, som hud, oavsett patienttyp, och ökade produktionen av kollagen och elastin, viktiga proteiner för hudens hälsa.
 2. Inaktiverar COVID-19:
  • Tillsammans med ljus minskade metylenblått effektivt infektionsförmågan hos SARS-CoV i blodprover.
  • Behandlingen BX1, baserad på metylenblått, utrotade COVID-19 i blodprover inom bara 2 minuter.
 3. Antidepressiv Effekt:
  • Metylenblått fungerar som en monoaminoxidasinhibitor (MAOI), vilket kan hjälpa till att balansera neurotransmittorer och behandla depression.Men kan dock vara toxiskt för dem som undergår behandling med SSRI
 4. Behandlar Malaria:
  • Metylenblått identifierades först som en möjlig behandling för malaria 1891 och var ett av de första syntetiska antimalariamedlen som användes.
 5. Minskad Cancer Tillväxt:
  • Studier visar att metylenblått orsakar apoptos (cellavdöd) av cancerceller genom att generera cellulär oxidativ stress.
 6. Behandlar Neurologiska Sjukdomar:
  • Forskning indikerar att metylenblått kan minska bildningen av amyloidplack och neurofibrillära trådar i Alzheimer’s sjukdom.
 7. Förbättrar Hjärnhälsan:
  • Studier har visat att metylenblått kan öka migreringskapaciteten hos vuxna neurala stamceller, vilket kan underlätta hjärnans omkoppling.
 8. Behandlar Septisk Chock:
  • Metylenblått har visat sig effektivt för att förbättra arteriellt tryck och hjärtfunktion vid septisk chock.
 9. Behandlar Metemoglobinemi:
  • Metylenblått fungerar som en reduktionsmedel för oxidationsmedel hemoglobin och behandlar därigenom metemoglobinemi.
 10. Effektivt Mot Förgiftning:
  • Metylenblått har använts historiskt för att behandla cyanidförgiftning.
 11. Förbättrar Fotodynamisk Terapi:
  • Kombinationen av metylenblått och ljusbehandling är effektiv för att kontrollera sjukdomar som oral lichen planus och leishmaniasis.


Mitokondriella mekanismer

Vid låga doser har metylenblått (MB) visats skydda hjärnan från sjukdom genom att agera som en elektrondonator till komplex I-IV av mitokondrierna, vilket ökar produktionen av adenosintrifosfat (ATP). ATP är livets valuta och den energi som driver människor. Om vår produktion av ATP minskar, minskar vår fysiska och mentala prestationsförmåga. Även friska individer kan dra nytta av en ökad av ATP-produktion .

Mer specifikt kan MB donera elektroner till koenzym Q och eventuellt till cytochrom C, vilket ökar aktiviteten hos cytochromoxidaset (komplex IV) och syreförbrukningen.

MB kan också stimulera glukosmetabolism under syrefria förhållanden och öka mängden NAD+ som produceras av mitokondrier .

Vid låga doser fungerar MB också som en antioxidant i mitokondrier. MB interagerar med syre för att bilda vatten, vilket skulle minska fria radikaler som produceras under processen för oxidativ fosforylering. MB kan också fånga upp läckande elektroner som produceras av mitokondriehämmare och bevara metabolisk hastighet genom att kringgå blockeringar av elektronflödet, vilket förbättrar mitokondrieandning .

Dock kan MB vid höga koncentrationer främja oxidativ stress. Därför förväntas låga doser eller koncentrationer av MB i allmänhet vara mer effektiva än stora doser för att underlätta fysiologiska effekter inom mitokondrier. Faktum är att vid höga lokala koncentrationer kan MB potentiellt “stjäla” elektroner från komplexen i elektrontransportkedjan, störa redoxbalansen och agera som en prooxidant. Detta tros bero på att överskott av elektroner mättar elektrontransportkedjan och producerar reaktiva syreradikaler (ROS) .

I en råttemodell av cerebral ischemi kunde MB påskynda borttagningen av skadade mitokondrier från en cell innan celldöden (mitofagi).

MB kan också minska de mitokondriella skadliga effekterna av amyloid beta i djurmodeller .

Dosering och Administration av Metylenblått: Metylenblått kan administreras på olika sätt: långsam intravenös injektion, intravenösa infusioner, oralt eller topikalt.

Säkerhet: Metylenblått är säkert vid terapeutiska doser (<2 mg/kg), men höga doser kan leda till toxicitet med potentiella biverkningar. Var försiktig vid användning av höga doser, och övervakning av professionell vårdpersonal är viktigt för att undvika allvarliga komplikationer.

https://www.nature.com/articles/s41598-017-02419-3

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17721552/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19433072/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19180895/

Hur du höjer ett lågt testosteron – Manlig hälsa i en modern värld

När vi pratar om testosteron så associeras det ofta till aggression och stora muskler. Det handlar dock om biverkningar av att ta testosteron i stora doser. I verkligheten är det oftast tvärtom. En av de stora epidemierna idag är att män har för lågt testosteron. Men även hos kvinnor är ett lågt testosteron vanligt och problematiskt. Lågt testosteron leder till bristande självförtroende, låg sexlust, erektil dysfunktion, trötthet, irritation, emotionell instabilitet, depression, övervikt och nedsatt reproduktionsförmåga. Men det finns både livsstilsfaktorer och kosttillskott som kan hjälpa dig att höja och normalisera ditt testosteron.

Denna artikel kommer ta upp manlig hälsa, testosteron och manlig fertilitet som en markör på generell hälsa. Och konkreta tips på vad man kan göra för att normalisera sitt testosteron.

Det har i ett flertal studier genom åren visat sig att den manliga reproduktionsförmågan sjunker kraftigt. I Europa sjunker spermiekoncentrationen enligt vissa studier med ca 1,5% per år medan i USA med nästan 3% per år och det finns studier som visar på ett femtioprocentigt tapp över två generationer. Den här forskningen är alarmerande och om det fortsätter så här finns det stor risk att kommer det sluta i katastrof och det enda sättet vi kommer kunna skaffa barn på kommer ske på konstgjord väg eller genom stödjande medicinska behandlingar.

Men för att kunna ge oss in i problemet med sjunkande testosteron och spermienivåer hos dagens män så bör vi först gå igenom hur det manliga hormonsystemet funkar.

Hpta-axeln (Hypotalamus-hypofys-testikel-axeln) och hur testosteron i kroppen regleras

Största delen av testosteronet hos män produceras i testiklarnas leydigceller. En liten del produceras i binjurarna. HPTA axeln är sen s.k. feedback loop där hypotalamus känner hur högt testosteronet är i testiklarna. Om det är för lågt så sänds GNRH (Gonadotropin releasing hormone) till hypofysen, som då sänder ut LH (lutenising hormone) och FSH (Follicle stimulating hormone )till testiklarna. Detta sänder en signal till testiklarna att producera spermier och testosteron.

Detta system är mycket känsligt för olika stressfaktorer. Och det är även så att eftersom många av våra hormoner är tillverkade av kolesterol, så om vi tex är stressade så kommer produktionen av kortisol (stresshormon) tävla om kolesterolet för att producera testosteron.

Fritt vs bundet testosteron

Testosteron kan vara i fri eller bunden form. När den är i bunden form är den bunden till albumin eller till SHBG (Sex hormon bindande globulin). När testosteronet är i bunden form så är det oanvändbart för androgenreceptorerna i kroppen. Dessa receptorer är de receptorer som ger oss de manliga egenskaperna såsom skäggväxt och större muskler samt spermieproduktion. Vi vill med andra ord ha en större mängd fritt biotillgängligt testosteron som är användbart för oss.

Aromatisering

Testosteron kan i kroppen omvandlas till östrogen. Detta sker särskilt om testosteronet når väldigt höga nivåer. Men kan även ske om man har höga mängder bukfett. Bukfett utsöndrar nämligen ett enzym som hjälper till med denna process som kallas aromatas.

Saker vi bör akta oss för och orsaker till situationen

Vad är nu orsaken till den fallande trenden för fertilitet och testosteronnivåer hos dagens män? I texten nedan så listar jag livsstilsfaktorer samt de kemikalier som misstänks vara de bakomliggande orsakerna.

Ett flertal livsstilsfaktorer ingår bland orsakerna, såsom:
 • Dålig kosthållning dvs inflammatorisk kost samt brist på viktiga näringsämnen.
 • Konsumtion av dåliga fetter, kom ihåg testosteron produceras av kolesterol.
 • Övervikt, kroppsfett är dåligt. Det har visat sig att mycket kroppsfett ökar östrogen och sänker testosteron hos män.
 • Brist på rörelse eller fel typ av rörelse. Här verkar styrketräning och intervallträning vara det som ger bäst resultat på våra testosteronnivåer. Att träna för länge ökar stress på kroppen och stress ger lägre testosteron.
 • Stress producerar kortisol och kortisol gör indirekt att testosteronproduktion går ner.
 • Sömnbrist. Dålig sömn påverkar vår hälsa på många sätt. Här finns det studier som visar att en timmes extra sömn kan innebära en 20% ökning av testosteron.
 •  Alkoholkonsumtion. Alkohol påverkar testosteronproduktionen negativt. Redan 30 min efter att man druckit så kan man se att koncentrationen av testosteron går ner.
Men även gifter och andra ämnen orsakar fallande testosteron och fertilitet:
 • PFAS Teflon, Gore Tex, Scotch guard. Perflourerade ämnen finns i många saker. Undvik nonstick-pannor, kläder med ytbehandling och annat som är ytbehandlat med dessa ämnen. Denna typ av ämnen är väldigt svårnedbrytbara och kan tom finnas i vårt dricksvatten. (Läs mer om PFAS i tidigare inlägg: https://4health.se/?s=pFAS)
 • Flamskyddsmedel, bromerade ämnen påverkar sköldkörtel och även våra testosteron nivåer. Finns i leksaker, madrasser mattor mm (Läs mer om brom här: https://4health.se/vi-behover-mer-jod)
 • Plastmjukgörare det har pratats mycket om är BPA, men även de andra bisfenolerna börjar nu anses som farliga. Bisfenol sänker Gnrh ,LH och FSH (Läs mer om bisfenoler: https://4health.se/?s=bisfenol)
 • Ftalater är också en mjukgörare men används även i parfym och i bekämpningsmedel. Det har visat sig att höga nivåer av ftalatmetaboliter i kroppen är korrelerat med lägre testosteron (https://4health.se/?s=ftalat)
 • Fytoöstrogener

Soja och kikärtor är exempel på livsmedel som innehåller östrogena ämnen naturligt. Här finns det studier som visar att dessa livsmedel kan sänka testosteronproduktionen, och det finns även studier som visar att inget händer, men jag hade vidtagit försiktighet.

 • Mögelgifter

Vissa mögelgifter i tex byggnader, spannmål eller kaffe har visat sig ha östrogena effekter som kan sänka testosteron hos män. Mycket av vår mat har visat sig innehålla mögelgifter. Särskilt spannmål. I en studie där man tog 5000 prov av spannmål fanns höga halter av mögelgifter i ca 30% av proven.

 • EMF

Elektromagnetisk strålning eller EMF från våra mobiltelefoner eller andra elektriska apparater har visat sig sänka spermieproduktionen. Här blir det viktigt att inte ha mobil i byxfickan eller att sitta och arbete med datorn i knät. Även ditt WIFI kan vara skadligt. Se till att din router stänger av sig nattetid för att reducera exponering. (Ett mycket spännande podcastavsnitt om EMF hittar du i 232: https://4health.se/232-brian-hoyer-emf-hur-mobiltelefoner-mm-paverkar-din-halsa)

 • Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel har visat sig ha en stor påverkan på testosteron och spermieproduktion genom att påverka FSH- och LH-signalen. I 30 av de 37 vanligaste bekämpningsmedlen har vi ämnen som påverkar våra hormoner

 • Kemikalier i allmänhet

Vi vet otroligt lite om alla de kemikalier som används och vi vet ännu mindre om vad som sker när de kombineras (Läs mer om cocktaileffekten https://4health.se/?s=cocktaileffekten) Här skulle jag vara så försiktig som möjligt och verkligen föröka reducera min exponering i största möjliga mån.

 • Skönhetsprodukter

Här har vi en hel cocktail med kemikalier såsom ftalater, mikroplaster och parabener. Deodoranter med aluminium har visat sig kunna bidra till att sänka ditt testosteron och tänk på att allt som innehåller lukt med största sannolikhet har en påverkan på ditt reproduktiva system.

Lösningar livsstil

De första livsstilsförändringarna för ökade testosteron nivåer är relativt enkla. Det handlar om att försöka undvika så mycket giftexponering som möjligt.

 • Ät ekologiskt i så stor utsträckning som möjligt. Det finns dock vissa ekologiska livsmedel som kan innehålla mer mögelgifter än konventionella. Reducera därför din spannmålskonsumtion som är en stor källa till mögelgifter.
 • Ät nyttiga mättade fetter såsom talg, smör och kokosolja (Kom ihåg alla steroidhormoner tillverkas av kolesterol).
 • Plastbanta. Rensa ditt kök och undvik all plast, framför allt i kontakt med varm mat (mer i podcastavsnitt 108: https://4health.se/108-gifterna-i-din-vardag-–-sa-undviker-du-dem-och-17-satt-att-plastbanta)
 • Undvik skönhetsprodukter i största möjliga mån. Använd salt-deodorant eller ett ekologiskt alternativ (mer i podcastavsnitt 170: https://4health.se/170-sara-johansson-naturlig-hud-harvard-sa-rensar-du-i-ditt-badrumsskap)
 • Undvik syntetiska kläder, särskilt underkläder bör vara i bomull
 • Varva ner. Stressa så lite du kan. Hitta andningsövningar, meditation eller en annan teknik som gör dig närvarande.
 • Träna. Rör dig regelbundet. Träning är fantastiskt för vårt hormonsystem. Fokusera på korta intensiva pass, och om du kör styrketräning så kör tungt. Benträning är väldigt viktigt då du har mycket androgenreceptorer i benen.
 • Periodisk fasta kan vara bra för ditt testosteron. Ditt testosteron är högst på morgonen och när du äter så frisätts insulin, detta kommer sänka ditt testosteron. Genom att fasta en stund så bevarar du en period med högre testosteron i kroppen.
 • Bastu är ett sätt att sänka dina kortisolnivåer. Och minskat kortisol kan hjälpa till att hålla testosteronet högre. Att svettas kan även hjälpa till med att frigöra gifter ur kroppen. Bastu tränar också ditt hjärta och kärlsystem vilket  kan ge indirekta effekter på dina hormoner i längden.
 • Kyla. Att bada isbad eller att använda ett ispack på testiklarna är något som blivit riktigt populärt för att öka spermieproduktionen. Exponering för kyla tränar blodkärlen där nere, ger dig en boost av dopamin och adrenalin. Högre dopamin har visat sig vara korrelerat med högre testosteron.
 • Filtrera ditt vatten eller ha koll på din vattenkvalitet. Det har visat sig att både spår av PFAS, läkemedel och bisfenol kan finnas i ditt dricksvatten.
Kosttillskott

Det finns massor av tillskott som kan hjälpa dig att boosta ditt testosteron. Men i denna artikel tar jag bara upp de mest grundläggande. Det första som bör göras innan man börjar med olika testosteronhöjande tillskott är de rekommenderade livsstilsförändringarna samt dessa grundläggande tillskott.

Zink men ej för mycket, det gäller att ha en bra zink till koppar ratio eftersom zink tränger undan koppar och för mycket zink kan ha motsatt effekt.

B6 är direkt inblandat i testosteronproduktionen genom att den minskar prolaktin (som utsöndras efter ejakulering) som sänder en signal till hypotalamus att skicka ut GnrH som slutligen leder till ökad testosteronproduktion. B6 hjälper även till att balansera östrogen och är en byggsten för produktion av dopamin. Högre dopamin är ofta korrelerat med högre testosteron.

Folat , vid brist minskar cirkulerande testosteron och det verkar som att testosteron kan vara inblandat i regleringen av folatmetabolism.

Vit D som egentligen är ett hormon, reglerar tillverkningen av testosteron och supplementering av vitamin D kan öka både fritt och bundet testosteron i blodet.

Vit K behövs för ett enzym som heter cyp11a. Detta enzym är inblandat i testosteronproduktion och brist på vit K leder till minskad produktion av testosteron.

Magnesium gör testosteron mer biotillgängligt och höjer mängden fritt testosteron i blodet (Lyssna gärna på podcastavsnitten med Morley Robbins, börja med 218: https://4health.se/218-morley-robbins-magnesium-mineralerna-i-din-kropp-1)

Bor ökar mängden biotillgängligt testosteron genom att sänka SHBG (Mer om bor https://4health.se/bor-sparamnet-pa-allas-lappar)

Vit C är en antioxidant som verkar skydda prostatan och spermaproduktionen genom att motverka oxidativ stress.

L-Karnitin ökar dopamin och skyddar även mot minskning av testosteron efter fysisk stress. Karnitin verkar även kunna öka antalet androgenreceptorer i kroppen alltså göra din kropp känsligare mot testosteron. (Karnitin kan du läsa mer om här https://4health.se/?s=karnitin och lyssna gärna på podcastavsnitten med Dr Marcus Gitterle, börja här: https://4health.se/183-marcus-gitterle-growing-young-hur-du-stoppar-de-9-aldrandemekanismerna)

Hoppas ni fann artikeln intressant och hör gärna av er om ni har frågor

på instagram: @biohackad

Källor:

Testosteron och reproduktion

 1. https://www.bmj.com/content/305/6854/609.short
 2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168194/
 3. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-020-11589-z
 4. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0960327117703690
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4691969/
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6043754/
 7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26303086/
 8. https://academic.oup.com/jcem/article/92/2/549/2566787                                                                                                                                       

Binjurar

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK278929/

Bisfenol

 1. https://rbej.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12958-018-0447-6
 2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028214023516

Ftalater ,flamskyddsmedel och perflourerade ämnen

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7067547/
 2. https://greenally.se/ftalater
 3. https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?dirEntryId=348940&Lab=CCTE&subject=Health%20Research&showcriteria=0&searchall=Endocrine%20Disruptors&sortby=revisionDate
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8038605/

Alkohol

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6571549/

Soja

 1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15735098/
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4270274/
 3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11524239/

Mögel

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6784030/
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3968378/

Emf

 1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2305050015000044
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8497974/

Bekämpningsmedel

 1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2305050015000305
 2. https://www.scientificamerican.com/article/pesticides-may-block-male-hormones/

Skönhetsprodukter

 1. https://www.ajol.info/index.php/ajb/article/view/137945/127515
 2. https://www.menshealth.com/health/a19547802/deodorant-health-risks-fragrance-chemicals-phthalates-styrene-0/

Dopamin

 1. https://neuroendoimmune.wordpress.com/2013/11/13/dopamine-and-testosterone-two-important-pieces-of-the-neuroendocrine-puzzle/

Vatten

 1. https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/vatten-och-hav/eu-kommissionen-lagger-fram-ny-bevakningslista-for-hormonstorande-amnen-i-dricksvatten/

Bastu

 1. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/15579883211008339

Kyla

 1. https://link.springer.com/article/10.1007/s004210050065

 Vitaminer

 1. https://www.spectracell.com/blog/posts/bid-88027-nutrient-correlation-chart-on-testosterone

Bhc presents spagyric Ashwagandha

Ashwagandha comes from the root of the plant Withania somnifera. Ashwagandha has been used traditionally in Ayurvedic medicine for thousands of years. Ashwagandha is often referred to as Indian ginseng. My first contact with this herb was approximately 8 years ago when I read about its possible effects in increasing testosterone. Since then I have studied this herb more and have included it in my stack of must have herbs.

We at biohacking collective have decided to make our own version and this is something really unique. As with our other tinctures this is a spagyrical extraction done in sub atmospheric conditions. The low pressure reduces the demand of heat and keeps all the valuable plant compounds from being destroyed in the process. The next step in this process includes the reintroduction of the purified minerals from the ash of the plant. This makes this tincture extra bio available and potent. The tincture is also nano emulsified with ultrasonic technology to make it even more easily accessible to the body.

So which are the main benefits of ashwagandha?

Ashwagandha has adaptogenic properties this means that it can modulate and help regulate certain processes in the body. The main thing for me when I look at the literature seems to be the reduction in stress by lowering cortisol levels in the blood (1). Cortisol acts as an antagonist to testosterone so decreased cortisol will help keeping the testosterone levels high.

Ashwagandha also seems to help with other stress markers and I found this interesting study showing that it could help against stress related male infertility (2).

There is also studies that shows that Ashwagandha could help with increasing muscle strength (2). In this study 57 males were included in the age between 18-50. Subjects in the treatment group consumed 300 mg of ashwagandha root extract twice daily, while the control group consumed starch placebos. The groups were using resistance exercise for 8 weeks and then the results were measured. And strength had increased more in the group taking 300mg of Ashwagandha daily, however muscle size hadn’t increased compared to the control group.

The final study I looked at is about Ashwagandha effects on the immune system. In this study the saw an increase in both T-cells and natural killer cells after ingestion of Ashwagandha (4).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23439798 (1)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19789214 ( 2)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26609282 ( 3)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19388865 (4)

Hack your sleep with blue light blocking glasses.

 Too much blue light has been shown to disrupt your sleep rhythm and be detrimental to your health. The harm is done primarily through disturbances of the biological clock (1), but the high energy intensity of the blue light has also been shown to be potentially harmful to the eye and its function (2).To counteract the effects of blue light from screens, we at Biohacking Collective have developed our own glasses that block up to 96% of the blue spectrum.

Is blue light dangerous or why should I block this light?

Blue light is not dangerous and can also be useful and energizing for us. But here it is a lot about the right time of day and about finding a balance that works with the natural light cycle. Exposing yourself to blue light in the morning or in the morning is something that naturally signals alertness. But sitting in front of screens in an indoor environment with fluorescent lamps gives us far too much exposure of the blue spectrum. This large amount of blue light can cause eye strain and fatigue, which in the long run can lead to premature aging of the eye, so-called age-related degradation of the yellow spot (3).When you sit in front of the screen in the afternoon or evening, you will fool the brain into thinking that it is still day. This can lead to reduced melatonin production which in turn can lead to problems with sleep or reduced sleep quality.

The solution to this is either to reduce screen time before bedtime or to try to filter out the blue spectrum from the light. By wearing blue light glasses from Biohacking Collective, you can be sure that you are not exposed to too much harmful blue light. We recommend using that model with orange lenses about 3-4 hours before going to bed to optimize your sleep. Of course, this will not solve all your problems if you have insomnia but can be a step on the way.

What is blue light?

The sun’s light contains blue, red, yellow, green and orange light rays. Where visible light (700nm-380nm) goes from red to blue. Red light is the one that contains the least energy and blue is the most energy intensive within the visible spectrum. Blue light (380-500nm) is thus very energy intensive. This energy intensity means that more energy is required for the eyes to process the blue light.It has been found in several studies that this light intensity can lead to eye problems (5). These eye problems can eventually lead to rapid Age-Related Macular Disease.

Blue light and sleep.

Our sleep and the secretion of the sleep hormone melatonin is controlled by our naturally built clock so-called. the circadian rhythm (4). Melatonin production is regulated by the pineal gland which in turn is controlled by the body’s circadian rhythm. When we expose ourselves to blue light in the evening, this will inhibit our production of this important sleep hormone. Which in turn leads to poorer quality of sleep. However, there are also other effects of lower melatonin production as melatonin in turn breaks down into other important substances that can act as antioxidants (6).

(1)Hatori, M., Gronfier, C., Van Gelder, R. N., Bernstein, P. S., Carreras, J., Panda, S., Marks, F., Sliney, D., Hunt, C. E., Hirota, T., Furukawa, T., … Tsubota, K. (2017). Global rise of potential health hazards caused by blue light-induced circadian disruption in modern aging societies. NPJ aging and mechanisms of disease, 3, 9. doi:10.1038/s41514-017-0010-2

(2)Tosini, G., Ferguson, I., & Tsubota, K. (2016). Effects of blue light on the circadian system and eye physiology. Molecular vision, 22, 61-72.

(3) Z.-C. ZhaoY. ZhouG. TanJ. Li.  Research progress about the effect and prevention of blue light on eyes December 2018

(4)Figueiro, M. G., & Rea, M. S. (2010). The effects of red and blue lights on circadian variations in cortisol, alpha amylase, and melatonin. International journal of endocrinology, 2010, 829351.

(5) https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/blue-light-has-a-dark-side

(6) Anna-Rebekka Ressmeyer, Juan C. Mayo, Veronika Zelosko, Rosa M. Sáinz, Dun-Xian Tan, Burkhard Poeggeler, Isaac Antolín, Beata K. Zsizsik, Russel J. Reiter & Rüdiger Hardeland (2003) Antioxidant properties of the melatonin metabolite N1-acetyl-5-methoxykynuramine (AMK): scavenging of free radicals and prevention of protein destruction, Redox Report, 8:4, 205-213, DOI: 10.1179/135100003225002709

How managing your deuterium levels can optimize performance and longevity.

So many of you are probably asking yourself, what the hell is deuterium? Deuterium is an isotope of hydrogen. This form of hydrogen is containing one neutron and one proton. Compared to a normal hydrogen atom which only contains one proton, and this makes deuterium heavier. Deuterium is used in some nuclear applications as a moderator in heavy water reactors. In the process of making heavy water you also get deuterium depleted water (DDW) as a by-product.

Deuterium and energy production in the body

Most of the research on deuterium and the effects on the body originates from eastern Europe and the former Soviet Union. This research began as a search for the reason for why some regions in Siberia had a higher number of centenarians. Their investigations led to examine the water the people were drinking. The glacial melt water showed to have 15-20% lower amounts of deuterium compared to “normal water “. In 1966 the Russian scientist published  Biological Role of Heavy Water in Living Organisms and in the book they discussed the potential benefits of DDW. Their research showed that mice fed water with higher concentrations of deuterium got smaller offspring and lost their reproductive capacity. In another experiment mice that was fed glacial melt water had the adverse effect. This resulted in faster growth and higher sexual function compared to the high deuterium group.

During this time, it was also found that our mitochondria has nanomotors than spins about 9000 rpm(faster than many sports cars). The mitochondria are responsible for all of our energy production. The energy produced in the body is called ATP (Adenosine triphosphate) and this nanomotor has a crucial role in the generation of ATP. This motor is not really a motor but rather an enzyme acting as a motor called ATP-synthase.

This “nano motors “shuffles hydrogen ions through the proton channel and this generates ATP se fig 1.

Figure 1 Mitochondrial nano motor ATP -synthase

It is also here in this nano motor that deuterium becomes a problem. In a simple way we could say that deuterium due to its heaviness get stuck in the nano motor and eventually can destroy them. This inhibition of the nano motors function could lead to less energy being produced and mitochondrial dysfunction. Mitochondrial dysfunction has been linked to over 100 different diseases.

For me it’s quite obvious that lower energy production in the body leads to less energy for all processes and this could lead to problems like fatigue and eventually disease.   

How to optimize your lifestyle to lower deuterium.

    Luckily there are multiple of hacks and lifestyle changes that you can apply to lower your deuterium levels. The body does by itself detoxify deuterium and it also makes its own DDW in the cells so called “metabolic water”. There are also different deuterium levels in foods so by eating low deuterium foods you can manage your levels quite good. Generally, we could say that all forms of mitochondrial improvement will mitigate the problems derived from high deuterium levels.

 • Drinking deuterium depleted water. This water is one of the fastest ways to aid the body in getting rid of excess deuterium. This water is quite expensive because of the high cost of production. The good part is that you only need to drink it 1-3 months per year. I use Preventa which is a Hungarian company that has a food grade DDW facility. I get mine from this shop
 • Make your own metabolic water by fasting or dry fasting. Fasting or dry fasting will break down fats in the body. In the process of breaking down fats you also free stored water from your fat cells. This metabolic water is naturally low in deuterium.
 • Do a ketogenic or a carnivore diet. Ketogenic or carnivore diets are low in carbohydrates. Deuterium are usually stored in the sugary parts of the food. By eliminating carbohydrates, you will get less deuterium in to the system. Also, by eating high fat foods you also teach your body to become efficient in oxidizing fats which will help to ramp up the production of metabolic water.
 • Get out in the sun or use red light therapy. We know that red light or infra-red light can help with ATP production. Also, red light can change the viscosity of the water in the cells and by this making the energy production less friction less. Get our red-light panel here.
 • Avoid GMO foods and meat that has been fed grains. GMO foods are modified to grow faster and usually contains higher amounts of deuterium.
 • Drink hydrogen water the hydrogen gas will push out the deuterium
 • Use oxygen or ozone therapies to oxygenate the body. Oxygen binds deuterium and can help with lowering your total deuterium load
 • Cold therapy can improve mitochondrial function and increase your fat burning or conversion of white fat into brown fat.
 • Sleep well, the body detoxifies deuterium during sleep

Sources and links for further reading:

 1. https://issuu.com/sciencetosage/docs/history_of_deuterium_by_victor_best
 2. https://evolutionnews.org/2013/05/atp_synthase_an_1/
 3. https://www.ddcenters.com/resources-papers/
 4. https://www.nature.com/articles/150021a0
 5. http://www.romj.org/2014-0201
 6. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987715004399

 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4701522/

Like our work ? Please support us and help us fund our experiments our subscribe to our monthly news letter
https://www.patreon.com/user?u=23868885

Lions Mane ett balsam för din hjärna

Vi kan stolt presentera vår senaste produkt som är ett trippel extraherat extrakt av svampen Lions mane. Med trippel extrahering menar  vi att den först har vattenextraherats sedan alkohol extraherats och sist har en spagyrisk extraktion utförts. Denna process utförs för att se till att alla de viktiga ämnena kommer med i extraktet. Extraktion är en 4:1 alltså 4 delar torrt material gav 1kg extrakt.

Varför Lions mane?

Lions mane är verkligen en fantastisk svamp med otroliga egenskaper. Den har använts inom både kinesik och japansk medicin och sågs som en källa till ett långt liv och visdom. Det finns många studier som visar på positiva fördelar med att ta lions mane och de viktigaste komponenterna är beta glukaner och polysackarider. Dessa komponenter tror man är ansvariga för de skyddande effekterna som svampen kan ha på hjärna och immunsystem (1).

Lions Mane och hjärnan

Det har i flera studier visat sig att Lions mane kan skydda vår hjärna och även kan bidra till att underlätta till skapandet av nya hjärnceller.I en studie på möss visade det sig att ämnena från svampen ökade ett ämne som heter Nerve Growth Factor (NGF) (2). Detta ämne har visat sig kunna stimulera tillväxt i nervsystetmet och studien visade positiva resultat i att förbätrar minne och kognitiv förmåga. Man ansåg även att detta skulle kunna vara en potentiell behandlig för att mot verka tidiga symtom på demens.

I en Japansk studie på äldre personer med nedsatt kognitiv förmåga så gav lions mane  också en märkbar effekt vid ett intag på ca 3g per dag (3). Dock så avtog effekten några veckor efter intag hade avslutats.

Det finns även studier som påvisar en effekt mot ångest och depression.I en studie så visade det sig att lionsmane öker aktiviteten i hippocampus och stimulerar tillväxt av hjärnceller.Hippocampus är både ansvarig för minne och vissa känslomässiga reaktioner.Så tillväxt i detta centra skulle potentiellt kunna leda till bättre kontroll av känslomässiga reaktioner (4).

Lions Mane resten av vår kropp.

Lions mane är inte bara ett balsam för vår hjärna den har även många andra fina egenskaper.

 • Kan boosta ditt immunförsvar. Det har visat sig att Lions man e kan öka antal T-celler och Makrofager (5).
 • Anti canceregenskaper genom att aktivera vissa delar av immunsystemet (6).
 • Antiinflammatoriska effekter (7).
 • Hjärt hälsa genom balansering av kolesterolnivåer(8).
 • Blodsocker reglerande (9).

Biohacking collective Lions Mane

Vår produkt är framtagen med största omsorg och processen som vi använder är unik vi vill verkligen bevara så många som möjligt av de verksamma ämnena. Lions mane är något vi använt länge och vi har testat många produkter på marknaden. Vi kan stolt säga att det finns ingen produkt som vår på marknaden. Så hoppas verkligen ni blir nöjda. Klicka här för att komma till vår shop. https://biohackingcollective.se/products/spagyrisk-lions-mane-20

(1)Hericium erinaceus: an edible mushroom with medicinal values.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23735479

(2)Effects of Hericium erinaceus on amyloid β(25-35) peptide-induced learning and memory deficits in mice.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21383512

(3) Improving effects of the mushroom Yamabushitake (Hericium erinaceus) on mild cognitive impairment: a double-blind placebo-controlled clinical trial.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18844328

(4) Hericium erinaceus Extract Reduces Anxiety and Depressive Behaviors by Promoting Hippocampal Neurogenesis in the Adult Mouse Brain.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29091526

(5) Immunomodulatory effects of Hericium erinaceus derived polysaccharides are mediated by intestinal immunology.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28266682

(6) Structures, biological activities, and industrial applications of the polysaccharides from Hericium erinaceus (Lion’s Mane) mushroom: A review.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28087447

(7) Hericium erinaceus suppresses LPS-induced pro-inflammation gene activation in RAW264.7 macrophages.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22126451

(8) Hypolipidemic effect of an Exo-biopolymer produced from a submerged mycelial culture of Hericium erinaceus.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12843656

(9) Structures, biological activities, and industrial applications of the polysaccharides from Hericium erinaceus (Lion’s Mane) mushroom: A review.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28087447