Därför gillar vi på BHC Rödljusterapi!

Vad är rödljusterapi och varför är det ett verktyg som kan hjälpa dig att optimera din hälsa?  Rödljus terapi är något som varit stort i biohacking kretsar länge och jag kom först i kontakt med det via Ben Greenfields artikel i Mens Health Magazine (1).

Artikeln handlade användande   av UV-ljus och rött ljus för  att optimera testosteron nivåerna i kroppen. Jag började läsa och hittade flera publicerade studier gjorda på effekterna av exponering av rött och infrarött ljus. Det jag hittade var imponerande det fanns ett flertal studier som visade på möjligheten för cellerna att producera mer energi med hjälp av rött ljus. Detta skulle i sin tur leda till ett flertal positiva effekter såsom finare hy lägre inflammation snabbare läkande av skador mm.

Kroppens energi valuta heter ATP. Utan ATP så skulle vi inte kunna leva. Ett led i denna energiproduktion är citronsyrecykeln eller krebbscykeln   och elektrontransportkedjan. Utan att göra det det för komplicerat så bryts maten som du äter ner till näringsämnen som sedan passerar ett flertal biokemiska reaktioner som slutligen blir den energi som driver oss. Denna energiproduktion utförs av våra mitokondrier som är cellernas kraftverk.

Hur kommer då rödljusterapi in i denna komplicerade process?

Det verkar vara så att en del av elektrontransportkedjan är känslig för ljus särskilt rött och infrarött (2.).Dessa mekanismer verkar inte vara helt utredda men ljuset verkar öka ATP produktionen genom ett enzym i elektrontransportkedjan som heter Cytokrom c-oxidas.

Mer energi = mer möjligheter

Det röda ljuset tränger inte så djupt ner i huden men har visat sig ha positiva effekter på produktion av kollagen. Rött ljus kan alltså ge dig bättre och yngre hud (3). Det röda ljuset har också visat sig vara effektivt för läkning av sår och skador (7). För att få en mer djupgående effekt så är det infrarött ljus som gäller detta ljus kan penetrera djupare in i kroppen men har samma effekt på energiproduktionen i cellerna.

Kan rött/infrarött ljus boosta dina testosteron nivåer

Som jag nämnde tidigare så använde jag min panel primärt för att boosta mina testosteron nivåer. Det är svårt att bara peka på rödljusterapi då jag generellt har ändrat hela min livsstil de senaste åren men från första till sista mätning så ligger mina nivåer idag ca 2 till 3 gånger högre än innan och när jag använder lampan på morgonen så kan jag verkligen känna dess effekter efteråt.

Det finns även ett flertal studier gjorda på ämnet som visar möjligheten till ökade testosteron nivåer. I en studie från  Korea så använde man rött ljus på råttor och lyckades öka deras testosteron nivåer med hjälp av  rött ljus med våglängd runt 670nm efter fyra dagar (5).I studien ” Effectiveness of low level laser therapy for treating male infertility”(6) från  2018 drar slutsatsen att rött och infra rött ljus kan användas vid manlig infertilitet och ljuset ökar spermiernas rörlighet och chans till överlevnad.

Det finns även andra områden där rödljusterapi visat sig vara effektivt

  • Inflammation (9)
  • Ökar den kognitiva förmågan och lindra besvär vid Alzheimers (8)
  • Hårväxt (10)
  • Uthållighet (11)
  • Behandling av underaktiv sköldkörtel  (12)

Rödljusterapi från Biohacking collective

De flesta paneler idag på marknaden är dyra och anpassade för professionellt bruk. Vi på biohacking collective beslutade oss för att producera våra egna lampor för att detta är något vi testat och tror på.

Vi har lanserat två st. lampor för hemma bruk den ena är en panel på 45 w och den andra är en lampa på 22.5 W. Vi hoppas på att kunna ge er fördelarna från rödljusterapi för ett rimligt pris. Våra lampor har både rött och infrarött ljus med våglängderna 660 och 880 Nm. Dessa våglängder är de som vi funnit verkar ha störst effekt i de studier vi läst igenom under vårt arbete.Kolla in vår shop för att handla en panel eller lampa

Källor:

1.https://www.menshealth.com/health/a19539973/i-put-a-giant-red-light-on-my-balls-to-triple-my-testosterone-levels/

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996814/

3.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3926176/

4.https://www.researchgate.net/publication/327490751_Effect_of_red_light_and_near_infrared_laser_on_the_generation_of_reactive_oxygen_species_in_primary_dermal_fibroblasts

5. https://www.alliedacademies.org/articles/the-effects-of-low-level-laser-therapy-lllt-on-the-testis-in-elevatingserum-testosterone-level-in-rats.pdf

6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5992952/

7.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4751092/

8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28580093

9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25122099

10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28328705

11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17295156

12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3534372/